Įgyvendinant 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį Architektūros įstatymą, Lietuvoje veikia penkios Regioninės architektūros tarybos. Jas techniškai aptarnauja ir jų darbą organizuoja Lietuvos architektų rūmai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninės architektūros tarybos atlieka architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, teikia išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.
Lietuvos architektų rūmų taryba įvertino, kad  vieno svarstymo Regioninėje architektūros taryboje sąnaudos yra 1600-1900 Eur. Kadangi 2018 metais dalį šios sumos (900 Eur.) dengiama iš Rūmų biudžeto ir gauto Lietuvos kultūros tarybos finansavimo – klausimo svarstymo  kaina yra nuo 700 iki 1000 Eur. Konkrečią kainą nustato Regioninės architektūros tarybos pirmininkas, atsižvelgdamas į klausimo sudėtingumą. Ši kainos dalis yra dengiama pareiškėjo. Regioninė architektūros taryba, svarstydama klausimą sava iniciatyva – veikia visuomeniniais pagrindais.