Įgyvendinant 2017 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusį Architektūros įstatymą, Lietuvoje veikia penkios Regioninės architektūros tarybos. Jas techniškai aptarnauja ir jų darbą organizuoja Lietuvos architektų rūmai. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio regioninės architektūros tarybos atlieka architektūros kokybės vertintojo funkcijas architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo srityse, teikia išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms, kitiems suinteresuotiems asmenims.