Aktualūs teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reguliuojančių teisės aktų pakeitimai

Tai kartojami 2016 m. liepos 26 d. Vilniuje ir spalio 19 d. Kaune vykę kursai.

2016 m. buvo priimtas ir paskelbtas net kelerius metus rengtas naujos redakcijos Statybos įstatymas. Pasirašydama jį Prezidentė pažymėjo sugriežtintą savavališkos statybos kontrolę, savo ruožtu, Architektų rūmai nori atkreipti Jūsų dėmesį į visą eilę architektams svarbių pakeitimų, nustatytų tiek šiame, tiek jį lydinčiuose įstatymuose, t.y.:

• pakitusią atestavimo tvarką ir reikalavimus;
• profesinės etikos statuso sustiprinimą;
• projektų rengimo reikalavimų pasikeitimą;
• Lietuvos architektų rūmų kompetencijos pokyčius.

Svarbiausius Statybos įstatymo pakeitimus pristatys Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė ir Lietuvos architektų rūmų teisininkė Rugilė Šiaulytė. Po kursų įvyks trumpas rėmėjo produktų pristatymas.

Data: 2017 m. sausio 31 d. (antradienis) 13 val.
Vieta: Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacija (Bažnyčių g. 6-1, Klaipėda).
Organizatorius: Lietuvos architektų rūmai.

Renginio klausytojo mokestis – 50 Eur (PVM netaikomas), Lietuvos architektų rūmų nariams (neturintiems skolų ir sumokėjusiems nario mokestį) kursai nemokami. Kursus remia UAB „Baltijos polistirenas“.

DĖMESIO: Tarybos sprendimu, siekiant iki susirinkimo išlaikyti Rūmų finansinį stabilumą bei tinkamą anksčiau nustatytos tvarkos įgyvendinimą, naujieji Rūmų nariai jau nuo sausio mėnesio galės naudotis Rūmų teikiamomis lengvatomis savanoriškai įmokėję dabar nustatyto dydžio nario mokestį (115 Eur metams).

Pastabos:
Kursus išklausę architektai gaus 4 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių ir teritorijų planavimo sričių vadovams.