Projektavimas visiems, arba universalus dizainas

Kursuose aptariamas universalaus dizaino projektavimo metodas, jo nauda visuomenei ir investuotojui, gilinamasi į įvairių ypatingų poreikių (kalbos, klausos, judėjimo) žmonių poreikius, nagrinėjami gerieji ir prasti šio metodo taikymo pavyzdžiai, projektuotojų dažniausiai daromos klaidos.

Programa:
9.30-10.00 Registracija
10.00-11.30 „Projektavimas visiems, arba universalaus dizaino principai“ (VDA prof. M. Šaliamoras)
11.30-12.00 Kavos pertrauka
12.00-12.40 „Universalus dizainas žmonėms su ypatingais kalbos poreikiais“ (D. Počešiūnas)
12.40-13.00 „Universalus dizainas regėjimo negalią turintiems žmonėms“ (K. Verbliugevičius)
13.00-13.50 „Universalus dizainas ir klaidos kuriant aplinką judėjimo negalią turintiems žmonėms“ (V. Gricius)

Data: 2017 m. sausio 18 d. (trečiadienis) 10 val.
Registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Kalvarijų g. 1, Vilnius.
Organizatorius: Lietuvos architektų rūmai.

Renginio klausytojo mokestis – 50 Eur (PVM netaikomas), Lietuvos architektų rūmų nariams (neturintiems skolų ir sumokėjusiems nario mokestį) dalyvavimo mokestis – 16 Eur.

DĖMESIO: Tarybos sprendimu, siekiant iki susirinkimo išlaikyti Rūmų finansinį stabilumą bei tinkamą anksčiau nustatytos tvarkos įgyvendinimą, naujieji Rūmų nariai jau nuo sausio mėnesio galės naudotis Rūmų teikiamomis lengvatomis savanoriškai įmokėję dabar nustatyto dydžio nario mokestį (115 eur metams). 

Pastabos:
Kursus išklausę architektai gaus 4 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams.