Architektūra kaip socialinė erdvė

Kursus veda miesto sociologė, Vilniaus universiteto dėstytoja, dr. Dalia Čiupailaitė. Kursuose architektūra bus nagrinėjama iš architektūros naudotojų perspektyvos, pasitelkiant sociologinį žvilgsnį į pastatus ir erdves.

Architektūra kaip fizinė erdvė talpina, įgalina, riboja, veikia ją naudojančių žmonių socialines praktikas; yra sietina su simbolinėmis dimensijomis, komunikuoja prasmę, struktūruoja tapatumus. Paskaitoje keliami klausimai: kaip siejasi materiali aplinka ir jos naudojimas? Kaip, kiek pastatas/erdvė gali veikti socialines praktikas? Kokie pastato elementai yra pirminės reikšmės specifinių socialinių veiklų atžvilgiu? Kaip fizinė aplinka veikia tai, kaip gyvename ir veikiame kartu socialinėse situacijose?

Data: 2017 m. sausio 10 d. (antradienis) 10 val.
Registracija nuo 9.30 val.
Vieta: Kalvarijų g. 1, Vilnius.
Organizatorius: Lietuvos architektų rūmai.

Renginio klausytojo mokestis – 50 Eur (PVM netaikomas), Lietuvos architektų rūmų nariams (neturintiems skolų ir sumokėjusiems nario mokestį) dalyvavimo mokestis – 16 Eur.

DĖMESIO: Tarybos sprendimu, siekiant iki susirinkimo išlaikyti Rūmų finansinį stabilumą bei tinkamą anksčiau nustatytos tvarkos įgyvendinimą, naujieji Rūmų nariai jau nuo sausio mėnesio galės naudotis Rūmų teikiamomis lengvatomis savanoriškai įmokėję dabar nustatyto dydžio nario mokestį (115 eur metams). 

Pastabos:
Kursus išklausę architektai gaus 4 valandų kvalifikacijos tobulinimo kursų išklausymą patvirtinančius pažymėjimus. Kursai skirti statybos techninės veiklos ir teritorijų planavimo sričių projektų vadovams.