Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedra, kartu su Lietuvos architektų sąjunga 2014 m. spalio 6-7 d. surengė Pasaulinei architektūros dienai skirtą tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“.

Konferencija buvo LAR vykdomo tarpdisciplininių tyrimų projekto „Architektūros kokybės kriterijai“ sudėtinės dalis.

Vykdant šį projektą, iki konferencijos buvo atlikta daugiau nei 1100 gyventojų apklausa architektūros klausimais. Apklausą atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Apklausos rezultatai rodo, kaip gyventojai supranta sąvoką „aplinka“, ar sieja ją su žmogaus buvimu joje, kokią svarbą jie teikia aplinkai, kurioje gyvena. Taip pat gyventojų buvo klausiama, kiek jiems svarbi jų būsto ir kitų juos supančių pastatų architektūra, ko konkrečiai iš pastatų jie labausiai tikisi. Apklausos būdu pabandyta nustatyti ir kokiai pastatų stilistikai bei kodėl gyventojai teikia prioritetą. Atkreiptinas dėmesys, kad nevienodus atsakymus pateikė skirtingo amžiaus, skirtingas pajamas gaunantys, mieste bei kaime gyvenantys respondentai.

Taip pat ruošiantis konferencijai buvo atlikta architektūros kokybės užtikrinimo teisinių priemonių užsienio šalyse analizė.

Po konferencijos buvo išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Architektūros kokybės kriterijai“ [atsisiųsti straipsnių rinkinį].

Leidinyje „Architektūros kokybės kriterijai“ nagrinėjami aktualūs architektūros kokybės klausimai, tokie kaip meninės kūrybos santykis su teisiniu reguliavimu, estetikos reikšmė šių dienų architektūroje, pačių architektūros kokybės kriterijų „kokybė“, kritikos vaidmuo. Straipsniuose taip pat nagrinėjama, kaip kurti naują kokybišką architektūrą, kuri derėtų su istoriškai susiklosčiusia aplinka, su tradicijomis, kokie tam turi būti sukurti teisiniai mechanizmai, kaip užtikrinti, kad išlikusių senųjų pastatų tvarkymas nepakenktų jų vertei, kaip reikėtų reguliuoti teritorijų plėtrą, kad urbanizuotos teritorijos būtų labiau orientuotos į žmogų, o ne pajungtos technologinių sistemų diktatui.