2014.06.04, 08:53:00

Lietuvos teisės instituto atlikta mokslinė analizė

Autoriai: Kristina Ambrazevičiūtė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė, Evelina Agota Vitkutė
Skelbiame Architektų rūmų iniciatyva atliktą mokslinę analizę, atsakančią į nuolat kylančius klausimus, susijusius su 2006 m. pradėta steigti ir iki galo neįsteigta architektų profesine savivalda:

– Ar architektų (atestuotų architektų) profesija suponuoja jos savireguliaciją ir atitinkamą savivaldos sistemą?

– Kokie yra profesinės savivaldos sistemos tikslai ir reikšmė visuomenei? 

– Kieno valia – atitinkamos profesijos atstovų ar valstybės – yra steigiamos profesinės savivaldos asociacijos?

– Kokie yra pagrindiniai profesinės savivaldos elementai, užtikrinantys efektyvų jos veikimą ir keliamų tikslų įgyvendinimą?

– Ar Architektų rūmai atitinka profesinės savivaldos organizacijos sampratą?

– Ar visuotinė (privaloma) atitinkamos profesijos atstovų narystė savivaldos asociacijoje neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir (ar) Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijai?

Kviečiame atsisiųsti šią mokslinę analizę ir susipažinti su teisiniais argumentais, pagrindžiančiais jau ne vienerius metus mūsų pačių nuolat akcentuojamą nuomonę, kad profesinė savivalda, skirta visuomenės interesų tam tikroje valstybės kontroliuojamoje srityje užtikrinimui, negali efektyviai veikti be esminio jos elemento – tiesioginės sąsajos tarp kvalifikacijos įgijimo ir narystės profesinės savivaldos organizacijoje.

← Atgal