Lietuvos architektai ir visi besidomintys šalies architektūra kviečiami  pirmą spalio pirmadienį minėti Pasaulinę architektūros dieną konstruktyviomis diskusijomis apie architekto vaidmenį. Ta proga Lietuvos architektų rūmai, Lietuvos architektų sąjunga ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, remiant Lietuvos kultūros tarybai ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, 2017 m. spalio 2 d. organizuoja tarpdisciplininę mokslinę-praktinę konferenciją „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“

Konferencijoje siūlytume diskutuoti šiomis temomis:
– architekto statusas,
– architekto kvalifikacija, santykis su kitomis profesijomis,
– architekto profesinė etika,
– architekto atsakomybė prieš užsakovą ir visuomenę,
– kiti architekto profesinei veiklai svarbūs klausimai.

Konferencijos mokslinį komitetą sudaro VGTU, LAR, LAS, KTU, VDA, VU, VDU atstovai. Konferencijos organizatoriai kviečia teikti paraiškas pranešimams visus, besidominčius ir nagrinėjančius architekto vaidmenį užtikrinant architektūros kokybę ir kitas susijusias temas. Paraiškos (užpildytos dalyvių anketos) su pranešimo temomis ir santraukomis (300-500 žodžių) pateikiamos registracijai iki 2017-07-12. Apie pranešimų priėmimą bus pranešta iki 2017-08-21. Konferencijos kalba: lietuvių.
Vieta: Kalvarijų g. 1, Vilnius (I aukštas).

Konferencijai planuojama parengti leidinį su pranešėjų ir jų pranešimo tezių pristatymu. Konferencijoje numatomos teminės pranešimų sesijos, vieša diskusija. 2018 m. architekto vaidmens tema planuojama išleisti recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinį.

Konferencijos dalyvio mokesčio nėra.

Dalyvio anketą galite rasti čia.

Konferencijos tikslas
Surengti tarpdisciplininę mokslinę praktinę konferenciją „Architektas – vykdytojas ar atsakingas kūrėjas?“, taip paminint Pasaulinę architektūros dieną. 2017 metų tema – architektas, jo statusas, kvalifikacija, profesinė etika, atsakomybė ne tik prieš užsakovą, bet ir prieš visą visuomenę.

Konferencijos problematika
Architektūrinis projektavimas, pastatų kokybė, jų derinimas prie aplinkos, gamtos, bei miesto landšafto paisymas ir pagarba valstybiniam ir privačiam paveldui yra pripažinti viešojo intereso klausimu. Jo užtikrinimas yra ir viena valstybės prievolių. Deja, įprastos priemonės – teisinis reguliavimas – neužtikrina aukštos architektūros kokybės. Koks architekto vaidmuo užtikrinant architektūros kokybę?

Nagrinėjant architekto rolę šių dienų kultūros ir statybos srityse, svarbu įvardyti aktualiausias problemas, kritiškai įvertinti egzistuojančias architekto galimybes ir pareigas, reikalavimus jo kvalifikacijai, platų atsakomybės lauką. Kaip stiprinti jo kompetenciją ir  auginti pasitikėjimą juo visuomenėje?

2014 m. vykusios mokslinės konferencijos „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“ ir 2016 m. vykusios mokslinės konferencijos „Architektūros kokybės užtikrinimo priemonės“ metu buvo pabrėžta, kad teisės aktuose nustatant bet kokias architektūros kokybės užtinkinimo priemones, privaloma garantuoti autoriaus, statytojo ir visuomenės interesų balansą, o nustatomus reikalavimus turi aptarti architektūros praktikų, mokslininkų ir kitų šios bei gretimų sričių profesionalų bendruomenė. Tradicija tampančios konferencijos turėtų padėti tam pamatus.

Tęsiant architektūros kokybės temai skirtų diskusijų ciklą, jau atlikus objekto ir jo užtikrinimo procedūrų analizę, 2017 metais planuojama atsigręžti į nagrinėjamų procesų pagrindinį dalyvį – architektą, jo statusą, kvalifikaciją, profesinę etiką, atsakomybę ne tik prieš užsakovą, bet ir prieš visą visuomenę. Ankstesnėse diskusijose nustačius, jog iš anksto visos šalies mastu nustatyti konkrečius reikalavimus architektūros objektui neįmanoma ir net ydinga, tampa akivaizdu, jog nagrinėjama architektūros kokybė tiesiogiai priklauso nuo ją kuriančio asmens. Būtent jo pasirengimas ir ypač – atsakomybės suvokimas turi didžiausią įtaką tam, kokioje aplinkoje gyvens ne tik dabarties, bet ir ateities kartos.

Konferencijos mokslinis komitetas:
Doc. dr. Vytautas Petrušonis (VGTU, Komiteto pirmininkas)
Tel. +370 687 87978, el. paštas: [email protected]
Doc. dr. Darius Linartas (VGTU)
Doc. dr. Tomas Grunskis (VGTU, VDA)
Doc. Romualdas Kučinskas (VDA)
Prof. dr. Kęstutis Zaleckis (KTU)
Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (VU)
Doc. dr. Jūratė Tutlytė (VDU)
Vaidotas Kuliešius (LAR)
Rūta Leitanaitė (LAS)

Konferencijos organizacinis komitetas:
Daiva Bakšienė (konferencijos kuratorė, LAR pirmininkė, VU)
Doc. dr. Liutauras Nekrošius (VGTU)
Aida Štelbienė (konferencijos projekto vadovė, LAR)
Tel. +370626 40606, el. paštas: [email protected]

Projektą remia: