Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakulteto Architektūros pagrindų ir teorijos katedra, kartu su Lietuvos architektų sąjunga 2014 m. spalio 6-7 d. surengė Pasaulinei architektūros dienai skirtą tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Architektūros kokybės kriterijai ir jų teisinė reikšmė“.

Konferencija yra LAR vykdomo tarpdisciplininių tyrimų projekto „Architektūros kokybės kriterijai“ sudėtinės dalis.

Vykdant šį projektą, iki konferencijos buvo atlikta daugiau nei 1100 gyventojų apklausa architektūros klausimais. Apklausą atliko UAB „Baltijos tyrimai“. Apklausos rezultatai rodo, kaip gyventojai supranta sąvoką „aplinka“, ar sieja ją su žmogaus buvimu joje, kokią svarbą jie teikia aplinkai, kurioje gyvena. Taip pat gyventojų buvo klausiama, kiek jiems svarbi jų būsto ir kitų juos supančių pastatų architektūra, ko konkrečiai iš pastatų jie labausiai tikisi. Apklausos būdu pabandyta nustatyti ir kokiai pastatų stilistikai bei kodėl gyventojai teikia prioritetą. Atkreiptinas dėmesys, kad nevienodus atsakymus pateikė skirtingo amžiaus, skirtingas pajamas gaunantys, mieste bei kaime gyvenantys respondentai.

Taip pat ruošiantis konferencijai buvo atlikta architektūros kokybės užtikrinimo teisinių priemonių užsienio šalyse analizė.

Spalio 6-7 d. vykusioje konferencijoje viso buvo surengtos 6 pranešimų ir diskusijų sesijos atskirose temų grupėse:

I-oji sesija. Architektūros kokybės turinio apibrėžimo poreikis ir galimybės
Daiva Bakšienė (LAR, VU):
Architektūros kokybės kriterijų nustatymo poreikis
Evaldas Klimas, Nijolė Vaičiūnaitė (MRU, LAWIN):
Architektūros kokybės vertinimo institucionalizavimas
Vaidotas Kuliešius (LAR):
Architektūros kokybės vertinimo kriterijai kai kuriose užsienio šalyse
Matas Šiupšinskas:
Architektūros rinka ir kritika

II-oji sesija. Bendroji architektūros kokybės samprata
Jūratė Markevičienė (ICOMOS):
Miestas kaip spąstai: apie normas ir laisves kuriant miesto architektūrą
Linas Tuleikis (VDA):
Architektūros kokybės sampratos skirtumai šiandienos Lietuvoje
Lukas Rekevičius (Aketuri architektai):
Problemas sprendžianti architektūra
Sigitas Čereškevičius (VGTU):
Svarbiausios architektūros objekto kokybės vertinimo ypatybės

III-oji sesija. Architektūros kokybės kriterijų turinio problematika
Gintaras Stauskis (VGTU):
Tvarumo principais kuriama architektūra – būtina aplinkos vertės kūrimo prielaida
Marius Šaliamoras, Aušra Siaurusaitytė (LAS, VDA):
Projektavimas visiems arba universalus dizainas
Rūta Leitanaitė (LAS):
Originalumas ir kontekstualumas
Aida Štelbienė (AC):
Estetika architektūroje kaip tapatybės konstrukto dalis

IV-oji sesija. Architektūros kokybės samprata paveldo srityje
Kristina Krikštaponienė (KMSA):
Kultūros paveldo apsaugos teisinio reguliavimo problemos ir jų įtaka architektūros kokybei
Kastytis Rudokas (KTU):
Paveldo naratyvo teorinis diskursas ir praktinio taikymo galimybės
Marija Rupeikienė (KTU):
Sakralinių pastatų architektūros kokybės problematika: projektai, remontai, rekonstrukcijos
Rasa Bertašiūtė, Vilma Karvelytė Balbierienė (KTU):
Kaimo architektūra: tarp tradicijos ir modernumo

V-oji sesija. Architektūros kokybės samprata aplinkos planavimo srityje
Justinas Bučys (VGTU):
Urbanistikos projektų kūrimas, vertinimas ir plėtojimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje
Laimutė Janulienė (Atkulos projektai):
Jūrinio planavimo patirtis Lietuvoje
Antanas Stančius (KU):
Estetiniai vandens aspektai architektūroje
Gintautas Tiškus. (VGTU, SATES):
Vietovės lygmens bendrųjų planų objektai, reglamentų nustatymo ypatumai bei  teisiniai aspektai

VI-oji sesija. Bendras požiūris į architektūros kokybės kriterijų visumą
Jonas Jakaitis (VGTU):
Architektūros ir daiktinės aplinkos dizaino miesto erdvėje sambūvio kokybė kaip visuomenės gerovės garantas
Tomas Grunskis (VDA, VGTU):
Vertės apibrėžtys architektūroje: kanonai, konceptai ir kontraversijos
Justinas Dudėnas (VU):
Architektūros vertinimo kriterijų sistematika
Vytautas Petrušonis (VGTU):
Harmoningos architektūrinės aplinkos kūrimo teisinės prielaidos

Konferencija buvo užbaigta rezoliucijos priėmimu, apibrėžiant joje pagrindinius principus (gaires), kuriais turėtų būti vadovaujamasi priimant sprendimus architektūros srities teisiniame reguliavime.
Po konfercijos buvo išleistas mokslinių straipsnių rinkinys „Architektūros kokybės kriterijai“.

Žemiau – keletas konferencijos akimirkų.

Už nuotraukas dėkojame portalui www.statybunaujienos.lt.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

Akimirkos iš konferencijos: