Renginys

Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

Konferencija „Architektūros kokybė: integruotas požiūris į kultūros paveldą”

2019 7 spalio d. 9:30 - 18:30

Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos kviečia dalyvauti  5-oje tarpdisciplininėje konferencijoje, kuri vyks š. m. spalio 7-8 d. Konferencijų centre „Vilnius Tech Park SAPIEGOS“ (Antakalnio g. 17, Vilnius).
Maloniai prašome užsiregistruoti visus norinčius dalyvauti (registracijos anketą rasite skelbimo apačioje).

Konferencijoje, skirtoje Pasaulinei architektūros dienai, bus toliau nagrinėjama prieš kelis metus pradėta architektūros kokybės kriterijų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme, tema. Šioje konferencijoje dėmesys bus skiriamas nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo kriterijaus aktualizavimui.

Pastarąjį dešimtmetį Europos ir pasaulio tarptautinių organizacijų priimtuose dokumentuose išskirtinis dėmesys skiriamas darnaus vystymosi ir kultūros paveldo išsaugojimo svarbai. Kultūros paveldo objektų sąveika su juos supančia gamtine ir kultūrine aplinka, aktyvi jų įtrauktis į socialinį ir ekonominį gyvenimą, vietos bendruomenių dalyvavimas naudojant ir saugant kultūros paveldo objektus iš esmės prisideda prie šalies ir regiono socialinės ir ekonominės gerovės bei  pridėtinės vertės kūrimo. Dėl šios priežasties šiuolaikinės kūrybinės inovacijos architektūros ir dizaino srityse yra skatinamos remiantis pagarba praeičiai ir dabarčiai, o kartu užtikrinant aukštą kokybę bei nuoseklumą.

Integruotas požiūris apima kultūros įvairovės skatinimą ir apsaugą, demokratinį valdymą ir demokratines inovacijas. Todėl svarbu, kad sprendimų priėmimas dėl kultūros paveldo išsaugojimo ir gyvenamosios aplinkos vystymo vyktų laikantis integruoto holistinio požiūrio, apimtų tarpsektorinį bendradarbiavimą: kultūros paveldo objektų savininkus, gyventojus, vietos bendruomenes ir valdžios institucijas, kurios pripažįsta ypatingą kultūros paveldo vertę visuomenei.

Konferencijos metu integruotą požiūrį į kultūros paveldą architektūros kokybės kontekste, t.y. integraliosios paveldosaugos specifiką, šiuolaikinės paveldosaugos valdymą ir teisinės apsaugos neturinčios „nesaugomos“ architektūros Lietuvoje verčių klausimus numatoma aptarti pasitelkiant 2011 m. UNESCO Rekomendacijos dėl istorinio urbanistinio kraštovaizdžio ir 2018 m. Davoso deklaracijos, akcentuojančios kultūros svarbą gyvenamajai aplinkai bei iškėlusios Baukultur koncepciją, nuostatas.

Konferencija bus proga aptarti aktualijas ir strategijas bei taps bendradarbiavimo platforma. Pirmoji konferencijos diena yra atvira plačiajai visuomenei ir skirta viešinti aktualias temas, kurias pristatys kviestiniai pranešėjai, antroji diena – tarpinstituciniam bendradarbiavimui ir polilogo mezgimui, joje dalyvaus tiesiogiai su konferencijos tema dirbančių institucijų atstovai. Praktinės įžvalgos ir skirtingų sektorių bendradarbiavimo kompetencija bus plėtojama teminių kūrybinių dirbtuvių, analizuojančių konkrečius aktualius atvejus, metu. Šia konferencija siekiama inicijuoti ir skatinti tarpinstitucinį (susi)kalbėjimą kultūros paveldo išsaugojimo ir gyvenamosios aplinkos vystymo srityje.

Konferencijos kalba: lietuvių-anglų (su sinchroniniu vertimu).

Organizatoriai:
Lietuvos architektų rūmai, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Partneriai :
Lietuvos architektų sąjunga, Vilniaus dailės akademijos Paminklotvarkos katedra, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas, Kauno technikos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, Valstybinės kultūros paveldo komisija, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė, Kultūros paveldo centras, Lietuvos arboristikos centras, VĮ „Lietuvos paminklai“, Lietuvos geografų draugija, Aplinkos ir paveldo saugojimo sąjūdis, Architektūros kokybės vystymo asociacija, VšĮ „Architektūros fondas“, MB „Kultūros ir dizaino projektai”.

Konferenciją remia Lietuvos kultūros taryba, ACO, Jung, Siedle, Rockwool.

KONFERENCIJOS PROGRAMĄ rasite ČIA.

KONFERENCIJOS VIETA  – „Vilnius Tech Park SAPIEGOS“ (Antakalnio g. 17, Vilnius). Kaip rasti ČIA.

REGISTRACIJA Į KONFERENCIJĄ BŪTINA.

REGISTRACIJA BAIGTA – vietų nebėra. Jei parašytumėte laišką apie savo pageidavimą dalyvauti konferencijoje ir/ar seminare el. paštu [email protected] jus būtinai informuotume, jeigu vietų atsiras, savo dalyvavimą atšaukus jau užsiregistravusiems dalyviams.

Taip pat norime pakviesti klausyti konferencijos transliacijos internete. Nuoroda į transliaciją bus patalpinta Rūmų Facebook puslapyje. AČIŪ

 

Ši konferencija yra sudėtinė Lietuvos architektų rūmų kvalifikacijos tobulinimo kursų programos dalis. Daugiau informacijos apie tai rasite ČIA. Registracija į renginį būtina.

Informacija

Data:
2019 7 spalio
Laikas:
9:30 - 18:30