Teisinių žinių egzaminas vyksta laikant testą raštu Lietuvos architektų rūmuose. Atsižvelgiant į karantino sąlygas, teisinių žinių egzaminas laikomas po vieną paskirtu atskiru laiku.

Testą gali sudaryti:

  • 20 klausimų, kai siekiama naujo atestato, suteikiančio teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas.
  • 20 klausimų, kai siekiama naujo atestato, suteikiančio teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas.
  • 10 klausimų, kai siekiama papildyti atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas.
  • 10 klausimų, kai siekiama papildyti atestatą, suteikiantį teisę eiti teritorijų planavimo vadovo pareigas.
  • 10 klausimų, siekiant eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiose kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje (naujam atestatui arba pildymui).


Testo laikymui skiriama 1 val., kai laikomas 20 klausimų testas ir 30 min., kai laikomas10 klausimų testas. Jei laikomi keli testai, egzaminui skirtas laikas sumuojamas.

Egzamino metu informacine medžiaga naudotis neleidžiama.Testo klausimai turi tris galimus atsakymo variantus, iš kurių tik vienas yra teisingas. Egzaminas laikomas išlaikytu, kai teisingai atsakyta ne mažiau kaip į 16 klausimų iš 20 ir į 8 klausimus iš 10.

Egzamino rezultatai pranešami el. paštu per 5 d. d.

 

.