Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų (egzaminai ir posėdžiai vyksta kiekvieną mėnesį). Prašymo peržiūrai skiriama iki 3 darbo dienų. Taisyklingai užpildytas ir tinkamos sudėties prašymas registruojamas į artimiausią teisinių žinių egzaminą (ar Atestavimo komisijos posėdį), bet likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki egzamino (ar posėdžio)
Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino ar Atestavimo komisijos posėdžio, registruojami vėlesniems teisinių žinių egzaminams ar posėdžiams.

  • Prašymą naujam architekto kvalifikacijos atestatui galite rasti čia.
  • Prašymą architekto kvalifikacijos atestato pildymui galite rasti čia.