Egzaminams pretendentai ruošiasi savarankiškai.
Teisinių žinių egzaminai sudaromi ir profesinė patirtis vertinama pagal patvirtintų programų temas. Programas galite rasti čia, skiltyje Teisinių ir profesinių žinių programos.

Architektai, siekiantys eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

  • vadovaudamiesi programoje pateikiamu teisės aktų sąrašu, privalo žinoti nurodytuose teisės aktuose (aktualiose jų redakcijose) įtvirtintus statinių projektavimo ir statybos principus, sąvokas, esminius reikalavimus statiniams, procedūras, statybos dalyvių teises, pareigas, atsakomybę. Pretendentai taip pat privalo žinoti statybai aktualius teritorijų planavimo principus bei sąvokas.
  • profesinės žinios vertinamos atsižvelgiant į programoje nurodytus profesinių žinių vertinimo reikalavimus. Profesinių žinių egzamino metu kartu tikrinamos profesinės žinios, susijusios su statinių, jų aplinkos bei profesinės veiklos organizavimo reikalavimais, nustatytais programoje pateiktuose norminiuose teisės aktuose.

 

Architektai, norintys įgyti teisę vadovauti teritorijų planavimo dokumentų rengimui:

  • vadovaudamiesi programoje pateikiamu teisės aktų sąrašu, privalo žinoti nurodytuose teisės aktuose įtvirtintus teritorijų planavimo principus, sąvokas, reikalavimus, esmines procedūras, teritorijų planavimo proceso dalyvių teises, pareigas, atsakomybę. Pretendentai taip pat privalo žinoti teritorijų planavimui aktualius statybos principus bei sąvokas.
  • profesinės žinios vertinamos atsižvelgiant į programoje nurodytus profesinių žinių vertinimo reikalavimus. Profesinių žinių egzamino metu kartu tikrinamos profesinės žinios, susijusios su teritorijų planavimu bei profesinės veiklos organizavimo reikalavimais, nustatytais programoje pateiktuose norminiuose teisės aktuose.

 

.