Iliustracinės medžiagos albumai yra rengiami atsižvelgiant į pretendento prašyme nurodytą pageidaujamą gauti kvalifikaciją: rengiamas atskiras albumas, skirtas parengtiems statinių projektams ir realizuotiems statiniams (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir atskiras albumas, skirtas parengtiems teritorijų planavimo dokumentams. Iliustracinės medžiagos albumo pagalba profesinių žinių egzamino metu pretendentas Komisijai demonstruoja įgytas profesines žinias ir įgūdžius, tad rekomenduojama albumą rengti atsižvelgiant į profesinių žinių vertinimo kriterijus, pateiktus Aplinkos ministerijos patvirtintose programose (galite rasti čia, skiltyje Teisinių ir profesinių žinių programos).

Iliustracinės medžiagos albumas rengiamas pagal Architektų atestavimo vidaus tvarkos aprašo II skyriaus VI skirsnio bei Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 16.6 punkto nuostatas.

Iliustracinės medžiagos albumo sudėtis:

  • Pirmas albumo lapas yra titulinis, kuriame nurodomas pavadinimas, pretendento vardas, pavardė, parengimo metai.
  • Antras lapas turinys, išskiriant realizuotus statinių projektus ar patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir nurodant statinių projektų autorius ar teritorijų planavimo dokumentų rengėjus.
  • Pristatomi parengtų statinių projektų ir realizuotų statinių (statinys pastatytas arba rekonstruotas) ir (ar) parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų, patvirtintų) brėžiniai, vizualizacijos, maketų fotonuotraukos, pastatytų statinių foto ir (ar) kiti darbus iliustruojantys dokumentai, pretendento nuomone geriausiai atskleidžiantys pretendento pasirengimą (atitinkamai pagal profesinių žinių vertinimo kriterijus, nustatytus patvirtintoje programoje) ir žinias siekiamai kvalifikacijai.
    Rekomenduojama pristatymą pradėti nuo realizuotų (statinys pastatytas arba rekonstruotas) statinių projektų ir (ar) patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų.

 

Iliustracinės medžiagos albumo sudėtyje privaloma:
– brėžinio kampinis spaudas su pretendento vardu ir pavarde;
– sklypo plano brėžinys;
– statinių projektų įgyvendinimą įrodančios foto nuotraukos (arba Registrų centro išrašas) ir /arba teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimą įrodantys dokumentai.

Iliustracinės medžiagos albumas gali būti iki 50 Mb dydžio.

Albumas teikiamas kartu su prašymo dokumentais.

 

.