Vadovaujantis Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo 16 p. pretendentams, siekiantiems įgyti architekto kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas, nustatyti šie reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis architekto išsilavinimas;
 • profesinės patirties trukmė, kuri skaičiuojama Statybos įstatymo 12 straipsnio 5 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais:
  5 metai – siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingojo statinio, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinio projekto vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio architektūrinės dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo pareigas;
  3 metai – siekiantiems įgyti teisę eiti ypatingojo statinio, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinio projekto architektūrinės dalies vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo pareigas.

  2 metai – siekiantiems įgyti teisę eiti neypatingojo statinio, įskaitant statinius, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statinio projekto vadovo, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies vadovo, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto gaisrinės saugos dalies vadovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
  PASTABA: pretendentams, įgijusiems tik architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį (arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją), taikomas 2 metais ilgesnės profesinės patirties reikalavimas.
 • teisinių žinių lygis (laikomas teisinių žinių egzaminas);
 • profesinių žinių lygis (laikomas profesinių žinių egzaminas).