Rūmų taryba: ydingai formuojamos konkursų sąlygos – sisteminė problema

Lietuvos architektų rūmų taryba (toliau – Taryba) išplatino pranešimą Rūmų nariams, kuriuo siekė atkreipti jų dėmesį į sisteminę architektūriniuose konkursuose pasikartojančią problemą – nepakankamą intelektinių teisių apsaugą ir iš to galinčias kilti pasekmes. Rūmų taryba laiške nurodė Pėsčiųjų tilto per Neries upę (nuo Brastos g. 32 iki teritorijos šalia žemės sklypo Jonavos g. 1a) Kaune architektūrinės idėjos supaprastinto atviro projekto konkursą, kurio sąlygos, Tarybos vertinimu, sudaro prielaidas autorių teisių ir Europos architektų paslaugų teikėjų etikos kodekso (toliau – Etikos kodeksas) pažeidimams.

Etikos kodekse įtvirtinta, kad architektūros paslaugų teikėjas nedalyvauja jokiame projektų ar konkurenciniame konkurse ir neteikia pasiūlymo, kai dalyvavimo sąlygos ir numatyta sutartis nesuteikia teisinės apsaugos konkurse dalyvaujančio paslaugų teikėjų intelektinei nuosavybei (4.7 p.).

Minėto konkurso atveju, sąlygose yra įtvirtintas pilnas ir neatšaukiamas autoriaus turtinių teisių perdavimas. Pateikdami projektus, dalyviai suteikia neatšaukiamą, neišimtinį leidimą be papildomo atlyginimo autoriui bet kokiu tikslu skelbti ir naudoti konkursui pateiktą projektą ar jo dalį. Siekiant išvengti abejonių, leidimas galioja ir tiekėjui pasitraukus iš konkurso. Be to, turtinių teisių perdavimas pridedamoje būsimoje sutartyje interpretuojamas ir kaip užsakovo teisė savo iniciatyva keisti kūrinį, parengti pagal jį technį projektą ir jį įgyvendinti, nors kūrinio neliečiamybės teisė priskiriama asmeninėms neturtinėms teisėms, kurios negali būti perduodamos, o autoriaus dalyvavimas projekte, pagal Statybos įstatymą, yra privalomas viso projektavimo metu.

Taip pat Rūmų taryba kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę kaip minėto konkurso organizatorių pabrėždama, kad nekokybiškai parengtos konkurso sąlygos kuria prielaidas konkurso nesėkmei ir neracionaliam visuomeninių lėšų panaudojimui.

Ateityje Rūmai ir toliau sieks atkreipti savarankiškai sprendimus priimančių atestuotų architektų ir visuomenės dėmesį į kylančias rizikas, tačiau konkretūs profesinės veiklos pažeidimai bus nagrinėjami ir vertinami atskirai konkrečiais atvejais, išklausant narių argumentaciją ir išsamiai įvertinus visas susijusias aplinkybes.

 

Panašūs įrašai