Architektas atestato neteko dėl šiurkščių pažeidimų

Lietuvos architektų rūmų Architektų profesinio atestavimo komisija (toliau – Komisija) nustatė, jog atestuotas architektas Henrikas Štaudė, rengdamas statinio, esančio Zarasų g. 15, Vilniuje, projektą, padarė šiurkščių norminių teisės aktų pažeidimų ir dėl to panaikino jo kvalifikacijos atestato galiojimą. Šešių aukštų gyvenamasis namas Senamiesčio apsaugos zonoje, Bernardinų kapinių pašonėje iškilo net penkiais metrais aukštesnis – jį vietos bendruomenė praminė „Užupio monstru“.

Atestavimo komisijos vertinimu, architektas H. Štaudė, darydamas projektinių sprendinių pakeitimus suvokė, kad jie neatitinka Senamiesčio seniūnijos detaliojo plane nustatytų pastatų aukštingumo apribojimo reikalavimų ir tokiu būdu padarė esminį pažeidimą, siejamą su Statybos įstatyme reglamentuotais esminiais statinio projekto sprendiniais.

Be to, architektas H. Štaudė, atlikdamas detaliojo plano keitimus, neatsižvelgė į interesų derinimo principus, o tai leidžia teigti, kad  vykdydamas detaliojo plano pakeitimus jis tenkino tik savo interesus. Tokie architekto veiksmai, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, Teritorijų planavimo įstatyme apibūdinami kaip šiurkštus pažeidimas.

Komisija sprendė klausimą ir dėl žalos atsiradimo sąlygų. Nustatyta, jog padaryta turtinė žala statytojui, valstybės valdžios institucijoms ir neturtinė žala – visuomenei.

Su Komisijos skundų nagrinėjimo protokolu galima susipažinti čia.

Panašūs įrašai