Karštoji linija dėl autorių teisių, viešojo intereso ir architektūrinių konkursų pažeidimų 2017-2018 m.

    Įgyvendindami strateginės veiklos programą, 2018 m. finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos architektų rūmai pradeda pažeidimų trijose architektams itin svarbiose – autorių teisių, viešojo intereso ir architektūrinių konkursų – srityse stebėseną. Surinkti duomenys bus analizuojami, kuriami atrankos kriterijai ir inicijuojami tolimesni veiksmai – Rūmai pirmą kartą patys inicijuos autorių teisių ir viešojo intereso pažeidimų gynimą (po 1 atvejį).