Pranešimas dėl Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai), į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, Tarybos sprendimu 2020 m. kovo mėn. 25 d. 10.00 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) šaukia Rūmų narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje:

  1. 2019 m. Rūmų veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. 2020 m. Rūmų biudžeto tvirtinimas;
  3. Kandidatų į Rūmų pirmininko pareigas, kolegialius organus rinkimai (2020-2023 m. kadencija);
  4. Rūmų Statuto pakeitimų tvirtinimas;
  5. Lietuvos architektų žiedo apdovanojimai;
  6. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 9.00 val. Susirinkime narys dalyvauja asmeniškai, pateikęs asmens dokumentą, arba įstatymų numatyta tvarka įgaliojęs kitą asmenį. Detali darbotvarkė ir papildoma informacija bus viešinama Rūmų svetainėje www.architekturumai.lt ir išsiunčiant pranešimus Rūmų nariams atestavimo metu pateiktais arba vėliau Statuto nustatyta tvarka atnaujintais elektroninio pašto adresais.

Panašūs įrašai