Pranešimai

Laukiama Rūmų narių nuomonė dėl teisės aktų tobulinimo

Šiandien į Lietuvos architektų rūmus kreipėsi Aplinkos ministerija, kuri šiuo metu rengia statybos techninių reglamentų STR 2.02.01:2004 „Gy...

Kviečiame į 2017-03-30 kursus Kaune

Lietuvos architektų rūmai kviečia į Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Architektūra kaip socialinė erdvė“, kuriuos ves miesto so...

PET rekomendacijos dėl autorių teisių įgyvendinimo

Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo kreipimąsi dėl profesinės etikos pažeidimo ir sistemiškai įvertinusi nagrinėjamu atvej...

Kviečiame į 2017-03-21 kursus Vilniuje

  Lietuvos architektų rūmai kviečia į nemokamus Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Paviršiaus inžinerinių įrenginių tvarus ...

Dėl Rūmų narių civilinės atsakomybės draudimo

Lietuvos architektų rūmai, atstovaudami savo narius, nagrinėja galimybes sudaryti išskirtines sąlygas jiems apsidrausti projektuotojo civilinės ...

Patikslintas Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo laikas

Lietuvos architektų rūmai, į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, www.architekturumai.lt (toliau – LAR), tarybos sprendimu 2017 m. b...

Kviečiame į Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimą

Lietuvos architektų rūmai, į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, www.architekturumai.lt (toliau – LAR), Tarybos sprendimu 2017 m. b...

„Lietuvos architektai“ laukia skaitytojų

Lietuvos architektų rūmus pasiekė antra lauktos knygos „Lietuvos architektai. II leidimas“ partija. Šis Lietuvos architektų rūmų iniciatyva...

Vyriausiųjų architektų konferencija 2017 m. įvyks

Organizatorius:            Partneriai ir rėmėjai:         Norime pasidžiaugti, kad Lietuvos kultūros taryba patvirtino Lietuvos archite...

Paskelbta Architektų kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Teisės aktų registre paskelbtas Lietuvos architektų rūmų tarybos patvirtintas Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas...

Metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui

Nuo 2017 metų Rūmai pradėjo rengti metodinius kursus besirengiantiems atestavimui. Kursuose pateikiama esminė informacija apie atestuoto architekt...

Kviečiame į 2017-03-14 kursus Klaipėdoje

Lietuvos architektų rūmai kviečia į Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime“, kuriuos ves ...