Kursai Vilniuje: „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas architekto veikloje“.

Lietuvos architektų rūmai 2018-08-02 kviečia į Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus „Architekto profesinė veikla: ribojimai ir galimybės“, kuriuos ves advokatas Laimonas Markauskas (advokatų profesinės bendrijos NJORD Law Firm partneris). Kursuose bus pristatyta paskaita tema „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas architekto veikloje“.

Daugiau informacijos čia.

 

 

Kursai Rumšiškėse: „Regioniniai gyvenamosios aplinkos planavimo ir statybos ypatumai“

Lietuvos architektų rūmai 2018-07-26 kviečia į Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus-ekskursiją „Pastatų dermė kraštovaizdyje“ tema „Regioniniai gyvenamosios aplinkos planavimo ir statybos ypatumai“, kuriuos ves menotyros dr. Rasa Bertašiūtė, dirbanti Lietuvos liaudies buities muziejuje.
Kursus sudarys teorinė ir praktinė dalys. Jie skirti regioninės architektūros pažinimui. Juose supažindinsime su skirtingais sodybų planavimo principais, pristatysime trobesių statybos ypatumai: medžiagos, statybos technologijos, konstrukcijos, formos, funkcijos/paskirtis ir aplinkos veiksniai. Ekskursijos po muziejų metu dalyviams skiriamos praktinės užduotys, kurios pristatomos ir aptariamos kursų pabaigoje.

Daugiau informacijos čia.

 

 

Kursai Rumšiškėse: „Regioniniai gyvenamosios aplinkos planavimo ir statybos ypatumai“

Lietuvos architektų rūmai 2018-07-13 kviečia į Architektų kvalifikacijos tobulinimo kursus-ekskursiją „Pastatų dermė kraštovaizdyje“ tema „Regioniniai gyvenamosios aplinkos planavimo ir statybos ypatumai“, kuriuos ves menotyros dr. Rasa Bertašiūtė, dirbanti Lietuvos liaudies buities muziejuje.
Kursus sudarys teorinė ir praktinė dalys. Jie skirti regioninės architektūros pažinimui. Juose supažindinsime su skirtingais sodybų planavimo principais, pristatysime trobesių statybos ypatumai: medžiagos, statybos technologijos, konstrukcijos, formos, funkcijos/paskirtis ir aplinkos veiksniai. Ekskursijos po muziejų metu dalyviams skiriamos praktinės užduotys, kurios pristatomos ir aptariamos kursų pabaigoje.

Daugiau informacijos čia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui

Nuo 2017 metų Rūmai pradėjo rengti metodinius kursus besirengiantiems atestavimui „Architekto profesinė veikla: ribojimai ir galimybės“. Kursuose pateikiama esminė informacija apie atestuoto architekto veiklą, jo pareigas, teises, teisinę atsakomybę, profesinę veiklą reguliuojančius teisės aktus ir jų taikymo ypatumus. Kursuose taip pat pristatomas egzaminų programų turinys, atestavimo tvarka, reikalavimai pretendentams.

Kursuose gali dalyvauti visi pageidaujantys – prašymus pateikę ir dar nepateikę asmenys (pažymėjimai nebus išduodami). Besirengiantiems atestuotis rekomenduojame apsilankyti juose iki prašymo padavimo.

REGISTRACIJA į 2018-07-30 metodinius kursus čia.

Pastaba: užsiregistravusius dalyvius apie nedalyvavimą prašome pranešti el. paštu: vilma.p@architekturumai.lt