Rūmų ekspertų komisija yra kolegialus Rūmų organas, įgyvendinantis Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatyme įtvirtintą Rūmų pareigą atlikti eksperto funkcijas architektūros, miestų planavimo ir teritorijų planavimo klausimais (3 str. 1 d. 6 p.), taip pat prisidedantis prie kitų Rūmų funkcijų įgyvendinimo.

Rūmų ekspertų komisija teikia ekspertines išvadas ir rekomendacijas:
– nagrinėjant paklausimus dėl architektūros kokybės kriterijų įgyvendinimo;
– nagrinėjant ginčus dėl autorių teisių pažeidimo;
– svarstant skundus dėl architektų kvalifikacijos ir profesinės etikos;
– svarstant architektų veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
– atestuojant architektus (vykdant profesinių žinių egzaminą);
– nagrinėjant kitus klausimus, susijusius su architektūros ir jos kokybės vertinimu.

Ekspertų komisijos veiklą reglamentuoja Rūmų tarybos patvirtinti Ekspertų komisijos nuostatai.


LAR ekspertų komisijos išvados

2017-06-22 Ekspertų komisijos išvados

2017-06-28 Ekspertų komisijos išvados


Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Vilnius:

Audrius Ambrasas
Saulius Pamerneckis
Mindaugas Grabauskas
Edgaras Neniškis
Juozas Vaškevičius
Sigitas Kuncevičius
Lukas Rekevičius
Tauras Paulauskas
Giedrė Filipavičienė
Arūnas Eduardas Paslaitis
Saulius Motieka
Irena Kliobavičiūtė
Dalia Dijokienė

Kaunas:

Gražina Janulytė-Bernotienė
Linas Tuleikis
Vaidotas Kuliešius
Audrys Karalius
Loreta Janušaitienė
Aurimas Ramanauskas
Reda Marcinkevičienė
Guoda Zykuvienė
Marius Torrau
Monika Liočaitė
Rimgaudas Miliukštis
Mindaugas Matažinskas
Neringa Blaževičienė

Klaipėda:

Vaidotas Dapkevičius
Gintaras Čičiurka
Ramunė Staševičiūtė
Petras Džervus
Margarita Ramanauskienė
Saulius Danius
Laimonas Bogušas
Romualdas Gailius
Laima Šliogerienė
Vaida Ona Atienė
Rolandas Rakevičius
Edmundas Andrijauskas
Almantas Mureika

Šiauliai:

Algirdas Žebrauskas
Algimantas Černiauskas
Rūta Stuopelienė
Darius Jakubauskas
Giedrė Mendoza-Herrera
Daiva Štakonaitė
Kęstutis Česnauskas
Andrius Vernys
Vytenis Rudokas

Panevėžys:

Donatas Malinauskas
Arvydas Narkevičius
Gintautas Diržys
Elvyra Klimavičienė
Valdas Klimavičius
Daiva Gasiūnienė
Loreta Paulauskienė

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.