2016 metų balandžio 21-22 dienomis Europos architektų tarybos (Architects’ Council of Europe, toliau – ACE) Generalinėje asamblėjoje Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) buvo priimti į tikruosius ACE organizacijos narius.  ACE buvo įkurta 1990 m. gegužės 11 dieną Italijoje.

Jos paskirtis ir tikslai:
•    stiprinti visuomenės požiūrį į architektūrą, kaip esminį aplinkos kokybės kūrimo elementą;
•    skatinti ir plėtoti architektūros kokybę;
•    skatinti tvarių principų naudojimą architektūroje ir urbanistiniame planavime, tokiu būdu užtikrinant vertingą ir subalansuotą palikimą ateities kartoms;
•    skatinti ir išlaikyti aukščiausius architektūros švietimo ir mokymo standartus, užtikrinant aukščiausius profesinių įgūdžių ir kompetencijos lygius;
•    skatinti tarpvalstybinį architektų bendradarbiavimą ir palengvinti Europos praktiką;
•    skatinti ACE narių bendradarbiavimą, tuo pačiu gerbiant kultūrinį tapatumą.

Šiuo metu Rūmams atsirado galimybė praktiškai prisijungti prie šiuo metu veikiančių 2 ACE darbo grupių, kurios apima šias veiklas:
•    viešieji pirkimai ir architektūriniai konkursai;
•    atsakomybė už darbus ir draudimas;
•    profesinės kvalifikacijos direktyva, profesinė patirtis ir tobulėjimas;
•    architektūros reguliavimo klausimai ir problemos.