Aplinkos ministerijos kuria „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartus“

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų Projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“ Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija...
Skaityti plačiau