Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Šiauliai:

Algirdas Žebrauskas
Algimantas Černiauskas
Rūta Stuopelienė
Darius Jakubauskas
Giedrė Mendoza-Herrera
Daiva Štakonaitė
Kęstutis Česnauskas
Andrius Vernys
Vytenis Rudokas

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.