Ekspertų komisijos narius 3 metų kadencijai renka Rūmų narių susirinkimas.
2017 metais buvo sudaryta šios sudėties komisija:

2017 m. Rūmų narių susirinkimo metu išrinktų ekspertų sąrašas:

Panevėžys:

Donatas Malinauskas
Arvydas Narkevičius
Gintautas Diržys
Elvyra Klimavičienė
Valdas Klimavičius
Daiva Gasiūnienė
Loreta Paulauskienė

Pastabos:
Ekspertų sąrašas pateiktas pagal balsavimo reitingą.
Konkretiems paklausimams nagrinėti nustatyta tvarka sudaromos specialiosios 7 narių komisijos.