Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Rūmų vykdytuose architektų atestavimo posėdžiuose buvo priimti šie sprendimai:

2017-07-04, Nr. 126
Išduoti architekto atestatą: Ugnei Niaurei ( A 2120), Neringai Okulič Kazarinei (A 2121),  Audronei Kojelytei Besagirskienei ( A 1325).
Papildyti architekto atestatą: Rasai Bingelytei Baltrušaitienei ( A 1249).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Liudvikui Selmistraičiui ( Nr. A 1892), Bitovtui Ričardui (Nr. A 1465), Solveigai Deimantei Grušauskienei (Nr. A 1411), Agnei Čapaitei ( Nr. A 1951), Živilei Žukaitei Elbarbari ( Nr. A 1422),  Mariui Kanevičiui (Nr. 1462),  Jurgitai Šniepienei ( A 1893), Povilui Čepaičiui (Nr. A 1895), Vaidui Grinčelaičiui (Nr.  A 1458), Violetai Beigienei (Nr. A 1890), Balaišienei Eugenijai (Nr. A 311), Gintarui Gaidjurgiui (Nr. A 1466), Vyteniui Gerliakui (Nr. A 823), MAntui Volbekui (Nr. A 894).
Išduoti atestato dublikatą: Lijanai Jančytei (Nr. A 1272), Juliui Milei (Nr. A 1947)

2017-06-08, Nr. 125
Išduoti architekto atestatą: Evaldui Urbonui ( A 2119)
Papildyti architekto atestatą: Aurimui Ramanauskui (Nr. 1559),  Liucinai Grigonytei  (Nr. A 2105), Aistei Ražauskaitei Ubartei (Nr. A 2009)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Vytui Meškauskui ( Nr. A 1180), Remigijui Šimkui (Nr. A 1416), Albertui Ulijanovui (Nr. A 1020), Geraldui Balaišiui ( Nr. 312), Daliai Laurinaitienei ( Nr. 1428),  Linui Pikšriui (Nr. 1431),  Juozui Poniškaičiui ( A 500), Linui Naujokaičiui (Nr. A 610), Žilvinui Paškūnui (Nr.  A 1071), Rūtai Margaritai Preikšienei (Nr. A 691), Mildai Rekevičienei (Nr. A 1463), Lukui Rekevičiui (Nr. A 1451), Birutei Tautavičienei (Nr. A 707)
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Simonui Klumbiui (Nr. A 1320)

 2017-05-11, Nr.124
Išduoti architekto atestatą: Jovilei Porvaneckaitei Dagelienei (Nr. A 2114), Sauliui Mikštui (Nr. A 710), Edward Romanovski ( Nr. A 2115), Vladislavui Toliūnui (Nr. A 2117), Damon Lavelle (Nr. A 2118)
Papildyti architekto atestatą: Rūtai Saulei ( Nr. 2106),
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Aurelijai Valkūnienei (Nr. A 1888), Zigmui Bagdonui ( Nr. A1038), Andriui Bakanovui (Nr. A 1461), Daivai Bitinaitienei ( Nr. 1437), Laimanui Masilioniui (Nr. A624),  Viliui Raicevičiui (Nr. A1445), Eglei Raslavičienei (Nr. A1434),  Ugniui Raukčiui (Nr. 1457), Rūtai Statkevičienei (Nr. A1440),  Viktorijai Marijai Čepaitienei (Nr. A1894), Rimui Grigui (Nr. A 430),  Gintautui Pamerneckiui (Nr. A 944), Sauliui Pamerneckiui (Nr. A 424)

 2017-04-19, Nr. 123
Išduoti architekto atestatą Sauliui Mikštui (Nr. A 710), Dianai Urbanavičienei (Nr. A 2113), Editai Bružikaitei (Nr. 2112),
Papildyti turimą atestatą: Vaidotui Tinteriui  (Nr. 1157)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Valdui Barvainiui (Nr. A 1449), Egidijui Jonaičiui (Nr. A 1420), Daivai Kavaliauskienei (Nr. 1423), Aldonai Liudvinavičienei  (Nr. 1033), Sigitui Malikėnui (Nr. 242), Daliai Malikėnienei (Nr. 569), Rasitai Masilionienei  (Nr. 906),  Mantui Navalinskui ( Nr. 1400),  Indrei Pažemeckienei (Nr. 1419), Genei Danutei Petruškevičienei (Nr. 904), Arnoldui Sinkevičiui (Nr. 1063), Valentinui Vileikiui (Nr. 602), Audriui Žiguniui (Nr. 1105), Algirdui Marcinkevičiui (Nr. 415), Sigitai Norviliūtei (Nr. 1444), Danutei Padvarskienei (Nr.1046), Snieguolei Stripinienei ( Nr. 473), Elvinai Varnauskienei (Nr. 1427)
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Mindaugui Martinkui (Nr. A 1931), Ingridai Levickienei (Nr. A 1283).

2017-03-09, Nr. 122
Išduoti architekto atestatą Domantui Kličiui (Nr. A 2110), Neringai Sobesčiukaitei (Nr. A 2111).
Papildyti turimą atestatą: Andriui Daujotui (Nr. A 1889).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Robertui Zilinskui (Nr. A 1014), Jurgitai Masaitienei (Nr. A 1884).
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Viktorui Kormilcevui (Nr. A 871), Deimantui Čekanauskui (Nr. A 1027).

 2017-02-20, Nr. 121
Išduoti teisės pripažinimo dokumentą: Piotr Bury (Nr. A 2109).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Laurynui Žakevičiui (Nr. A 1860).