Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Rūmų vykdytuose architektų atestavimo posėdžiuose buvo priimti šie sprendimai:


2017-12-27, Nr. 133
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Sandrai Jeglinskei (A 1252), Tomui Tankelevičiui (A 2155), Rūtai Petrošiūtei (A 2156), Maksimui Zacharovui (A 2157), Marijui Navickui (A 2158), Pavel Vasilyev (A 2159).
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Zitai Bacevičienei (A 1510), Mindaugui Miliukščiui (A 1806), Sigitai Lapienytei (A 1517), Ramunei Valančiūtei (A 1356), Agnei Vencienei (A 1913).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Mindaugui Kubaičiui (A 1508), Povilui Čepaičiui (A 1895), Mindaugui Miliukščiui (A 1806), Zitai Bacevičienei (A 1510), Vygantui Alaunei (A 1900), Jonui Šarakauskui (A 1901), Valdui Mikoliūnui (A 1514), Jurgiui Leskevičiui (A 1500), Arūnui Latakui (A 1478), Justei Jogaitei (A 1475), Pauliui Dedelei (A 1477), Gintautui Putriui (A 1493), Tomui Čeburniui (A 1512), Dariui Biručiui (A 1898), Marijui Vroblevičiui (A 1915), Vladui Naujaliui (A 1479), Rimantui Narušiui (A 1036), Agnei Vencienei (A 1913), Česlavai Lisovskai (A 1917), Žymantui Lipskiui (A 975), Andriui Dirsei (A 1522), Sigitai Lapienytei (A 1517), Daliai Paulauskienei (A 909).
Panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą turėtojo prašymu: Vaidui Gauriui (A 1521), Vilmai Ramašauskaitei (A 1881), Dominykai Togonidzei (A 1910), Rimantui Jauniškiui (A 1103), Laurai Valantinei  (A 1995), Vilmai Volkovaitei (A 1914).

2017-11-29, Nr. 132

Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Kristijonui Širvinskui (A 2152), Reginai Pakamanytei (A 2153),  Juliui Tomaševičiui (A 1490), Violetai Konkovskienei (A 2154).
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Rūtai Mosteikytei (A 1082), Ramūnui Baniui (A 1426), Jurgitai Liubartaitei (A 1470), Arūnui Skroliui (A 1472).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Remigijui Šimkui (A 1416), Sauliui Mikštui (A 710), Felitai Kozlovaitei (A 1495), Rūtai Mosteikytei (A 1082), Arūnui Skroliui (A 1472), Ramūnui Baniui (A 1426), Jurgitai Liubartaitei (A 1470), Rimvydui Kazickui (A 1476), Evelinai Masiulytei (A 1492), Dariui Zaidai (A 873), Danutei Tersei Juškienei (A 557), Felicijai Vilimienei (A 558), Dainorai Lučinskienei (A 149), Pauliui Kisieliui (A 1903), Almai Palekienei (A 1516), Leonui Rimvydui Vaitkui (A 1546).
Panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą turėtojo prašymu: Jadvygai Stelmokienei (A 745).

2017-11-22, Nr. 131
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Jogilei Rutkauskaitei (A 2144), Tomui Vaičiuliui (A 2145),  Gintarei Indreikienei (A 2146), Simui Glinskiui (A 2147), Editai Varanauskaitei (A 2148), Domui Šiurkai (A 2149), Birutei Sinkevičienei (A 2150), Justui Januševičiui (A 2151).

2017-10-31, Nr. 130
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Kristinai Tumelytei (A 2138), Vytautui Vytuviui (A 2139),  Aidai Išganaitytei (A 2140), Rūtai Puskunigytei (A 2141), Mantui Sasnauskui (A 2142), Rokui Bizuliui (A 2143).
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Renatai Laivytei (A 1317), Viktorui Katarskiui (A 303).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Kazimierui Regimantui Plyčiuraičiui Plyčiui (A 034), Liutaurui Parojui (A 1473), Vaidai Cromley (A 1495), Andrei Baldišiūtei (A 1468), Vaidai Navasaitienei (A 1897).
Sustabdyti atestato galiojimą iki 6 mėn.: Vytautui Balčiūnui (A 045), Artūrui Imbrasui (A 1268), Ričardui Krištapavičiui (A338), Raimondui Sakalauskui (A 1031), Ryčiui Kaminskui (A 1446), Felitai Kozlovaitei (A 1436), Antanui Stanislovui Meidui (A 220), Vydei Vaičekonytei (A 1435), Tadui Balčiūnui (A 658), Nijolei Marijai Baniukaitytei (A 1415), Reginai Masilionytei (A 843), Kasparui Praninskui (A 1896), Tomui Remigijui Ruškiui (A 740), Andriui Skiezgelui (A 1455).

2017-10-25, Nr. 129
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Arvydui Gasiliūnui (A 1677), Grytei Pupelienei (A 2133),  Andriui Ganusauskui (A 2134), Ingai Januškienei (A 2135), Kristijonui Murauskui (A 2136), Gabrielei Norkutei (A 2137).

2017-10-03, Nr. 128
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Algiui Pažemiui (A 1177), Valentiniui Lucenko (A 2125),  Linai Džervutei (A 2131), Viktorui Pliustui (A 2132), Emilijai Blinstrubytei (A 2126), Arūnui Želviui (A 2127), Vytautui Indreikai (A 2128), Irenai Zonytei (A 2129), Joriui Šykovui (A 2130).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Rokui Puzinui (A 1907), Viliui Kličiui (A 179).
Panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą turėtojo prašymu: Rokui Puzinui (A 1907 teritorijų planavimo vadovo), Marijui Bylai (A 1158, ATP 1158), Petrui Selilioniui (A 1932).

2017-08-30, Nr. 127
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Antanui Dageliui (A 2122), Vyteniui Eitminavičiui (A 2123),  Aurimui Geduškai (A 2124), Tomui Noreikai (A 1691)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Sauliui Kaunui (A 170), Andriui Daujotui (A 1889)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Astai Kazlaitei (A 1892), Vytautui Biekšai (A 1460), Tomui Eimuliui (A 825), Ilonai Deveikytei (A 1432), Rūtai Knyvienei (A 1456), Aidui Kalinauskui (A 1394), Viliui Kličiui (A 179), Gediminui Paslaičiui (A 822)
Panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą turėtojo prašymu: Vytautui Biekšai (A 1460 teritorijų planavimo vadovo), Gediminui Paslaičiui (A 822 teritorijų planavimo vadovo), Nerijui Radišauskui (A 1442 teritorijų planavimo vadovo), Audriui Kubiliui (A 1469), Lilijai Morkevičienei (A 544), Igniui Pupiniui (A 2037), Ryčiui Mykolui Račkauskui (A 1051), Daliai Paulauskienei (A 368), Audronei Žukauskaitei (A 605, ATP 065)
Pakeisti architekto kvalifikacijos atestatą dėl pasikeitusios pavardės: Vaidai Cromley (A 1272, buv. Ivaškaitei)

2017-07-04, Nr. 126

 Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Ugnei Niaurei (A 2120), Neringai Okulič Kazarinei (A 2121),  Audronei Kojelytei Besagirskienei (A 1325)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Rasai Bingelytei Baltrušaitienei (A 1249)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Liudvikui Selmistraičiui (A 1892), Bitovtui Ričardui (A 1465), Solveigai Deimantei Grušauskienei (A 1411), Agnei Čapaitei (A 1951), Živilei Žukaitei Elbarbari (A 1422),  Mariui Kanevičiui (A 1462),  Jurgitai Šniepienei (A 1893), Povilui Čepaičiui (A 1895), Vaidui Grinčelaičiui (A 1458), Violetai Beigienei (A 1890), Balaišienei Eugenijai (A 311), Gintarui Gaidjurgiui (A 1466), Vyteniui Gerliakui (A 823), Mantui Volbekui (A 894)
Išduoti atestato dublikatą: Lijanai Jančytei (A 1272), Juliui Milei (A 1947)
Panaikinti architekto kvalifikacijos atestato galiojimą turėtojo prašymu: Tamarai Lesauskienei (A 1424 ), Jadvygai Mainelienei (A 721), Reginai Leknickienei (A 1289), Sauliui Visockui (A 1173), Aušrai Ambrasaitei (A 1969), Vytarui Vidžiūnui (A 1418 teritorijų planavimo vadovo).

2017-06-08, Nr. 125
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Evaldui Urbonui (A 2119)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Aurimui Ramanauskui (A 1559),  Liucinai Grigonytei  (A 2105), Aistei Ražauskaitei Ubartei (A 2009)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Vytui Meškauskui (A 1180), Remigijui Šimkui (A 1416), Albertui Ulijanovui (A 1020), Geraldui Balaišiui (A 312), Daliai Laurinaitienei (A 1428),  Linui Pikšriui (A 1431),  Juozui Poniškaičiui (A 500), Linui Naujokaičiui (A 610), Žilvinui Paškūnui (A 1071), Rūtai Margaritai Preikšienei (A 691), Mildai Rekevičienei (A 1463), Lukui Rekevičiui (A 1451), Birutei Tautavičienei (A 707)
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Simonui Klumbiui (A 1320)

 2017-05-11, Nr.124
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą: Jovilei Porvaneckaitei Dagelienei (A 2114), Sauliui Mikštui (A 710), Edward Romanovski (A 2115), Vladislavui Toliūnui (A 2117), Damon Lavelle (A 2118)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Rūtai Saulei (A 2106)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Aurelijai Valkūnienei (A 1888), Zigmui Bagdonui (A 1038), Andriui Bakanovui (A 1461), Daivai Bitinaitienei (A 1437), Laimanui Masilioniui (A A624),  Viliui Raicevičiui (A 1445), Eglei Raslavičienei (A 1434),  Ugniui Raukčiui (A 1457), Rūtai Statkevičienei (A 1440),  Viktorijai Marijai Čepaitienei (A 1894), Rimui Grigui (A 430),  Gintautui Pamerneckiui (A 944), Sauliui Pamerneckiui (A 424)

 2017-04-19, Nr. 123
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą Sauliui Mikštui (A 710), Dianai Urbanavičienei (A 2113), Editai Bružikaitei (A 2112)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Vaidotui Tinteriui  (A 1157)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Valdui Barvainiui (A 1449), Egidijui Jonaičiui (A 1420), Daivai Kavaliauskienei (A 1423), Aldonai Liudvinavičienei  (A 1033), Sigitui Malikėnui (A 242), Daliai Malikėnienei (A 569), Rasitai Masilionienei  (A 906),  Mantui Navalinskui (A 1400),  Indrei Pažemeckienei (A 1419), Genei Danutei Petruškevičienei (A 904), Arnoldui Sinkevičiui (A 1063), Valentinui Vileikiui (A 602), Audriui Žiguniui (A 1105), Algirdui Marcinkevičiui (A 415), Sigitai Norviliūtei (A 1444), Danutei Padvarskienei (A 1046), Snieguolei Stripinienei (A 473), Elvinai Varnauskienei (A 1427)
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Mindaugui Martinkui (A 1931), Ingridai Levickienei (A 1283)

2017-03-09, Nr. 122
Išduoti architekto kvalifikacijos atestatą Domantui Kličiui (A 2110), Neringai Sobesčiukaitei (A 2111)
Papildyti architekto kvalifikacijos atestatą: Andriui Daujotui (A 1889)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Robertui Zilinskui (A 1014), Jurgitai Masaitienei (A 1884)
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Viktorui Kormilcevui (A 871), Deimantui Čekanauskui (A 1027)

 2017-02-20, Nr. 121
Išduoti teisės pripažinimo dokumentą: Piotr Bury (A 2109)
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Laurynui Žakevičiui (A 1860)