Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Rūmų vykdytuose architektų atestavimo posėdžiuose buvo priimti šie sprendimai:

2017-03-09, Nr. 122
Išduoti architekto atestatą Domantui Kličiui (Nr. A 2110), Neringai Sobesčiukaitei (Nr. A 2111).
Papildyti turimą atestatą: Andriui Daujotui (Nr. A 1889).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Robertui Zilinskui (Nr. A 1014), Jurgitai Masaitienei (Nr. A 1884).
Pareikšti įspėjimą dėl pažeidimų vykdant atestuoto architekto veiklą: Viktorui Kormilcevui (Nr. A 871), Deimantui Čekanauskui (Nr. A 1027).

 2017-02-20, Nr. 121
Išduoti teisės pripažinimo dokumentą: Piotr Bury (Nr. A 2109).
Pripažinti architekto kvalifikacijos tobulinimą tinkamu: Laurynui Žakevičiui (Nr. A 1860).