Rūmų vykdomo architektų profesinio atestavimo metu nagrinėjami šie pretendentų prašymai:

– prašymas išduoti kvalifikacijos atestatą
– prašymas pakeisti kvalifikacijos atestatą (papildyti kvalifikaciją arba pakeisti asmens duomenis)
– prašymas įvertinti kvalifikacijos tobulinimą
– prašymas panaikinti atestato galiojimą
– prašymas išduoti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)
– prašymas pakeisti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)
– prašymas panaikinti teisės pripažinimo dokumentą (užsienio šalių architektams)

Prašymai atestavimui teikiami užpildant Rūmų patvirtintas formas. Prašymai yra priimami ir registruojami tik pateikus visus nustatytos apimties ir sudėties dokumentus.


Prašymo formos išsilavinimą Lietuvoje įgijusiems architektams:

Forma Nr.1 Prašymas dėl architekto kvalifikacijos atestato (išdavimo  pakeitimo, kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo)

Priedai:

Forma Nr.2 Darbo ir kitos su atestuojama sritimi veiklos aprašymas
Forma Nr.3 Rekomendacija
Forma Nr.4 Parengtų statinių projektų (tarp jų realziuotų) sąrašas
Forma Nr.5 Parengtų teritorijų planavimo dokumentų (tarp jų patvirtintų) sąrašas
Forma Nr.6 Duomenys apie kvalifikacijos tobulinimą

Prašymo forma užsienio architektams, turintiems pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo:

Forma Nr.1 Prašymas dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo


Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.