Architektų atestavimo procedūros turi būti įvykdytos per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo. Siekiant užtikrinti šio įstatymų numatyto termino įgyvendinimą, teisinių ir profesinių žinių egzaminai bei atitinkamų komisijų posėdžiai rengiami kartą per mėnesį, apie juos paskelbiant šioje svetainės skiltyje likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmojo egzamino.

Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams.


Šiuo metu vykstančio atestavimo datos:

Teisinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį (artimiausias – vasario 14 d. Kviečiame teikti prašymus).
Teisinių žinių egzamino perlaikymas – kiekvieno mėnesio trečią trečiadienį (artimiausias – vasario 21 d.).
Profesinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį (artimiausias – vasario 28 d.).


Artimiausi (neprivalomi) metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui – planuojami kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį, 10 val.