Architektų atestavimo procedūros turi būti įvykdytos per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo. Siekiant užtikrinti šio įstatymų numatyto termino įgyvendinimą, teisinių ir profesinių žinių egzaminai bei atitinkamų komisijų posėdžiai rengiami kartą per mėnesį, apie juos paskelbiant šioje svetainės skiltyje likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmojo egzamino.

Prašymai priimami nuolat, nepriklausomai nuo suplanuotų egzaminų ir kitų atestavimo procedūrų datų. Prašymai, priimti likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki teisinių žinių egzamino, registruojami vėlesniems Atestavimo komisijų posėdžiams.


Šiuo metu vykstančio atestavimo datos:

Teisinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio priešpaskutinį trečiadienį (artimiausias – gegužės 23 d. Kviečiame teikti prašymus).
Teisinių žinių egzamino perlaikymas – kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį (artimiausias – balandžio 25 d.).
Profesinių žinių egzaminas – kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį (artimiausias – gegužės 2 d.).


Artimiausi (neprivalomi) metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui – planuojami kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį, 10 val.