2017-01-01 įsigaliojus naujai Statybos įstatymo redakcijai ir kitiems teisės aktų pakeitimams, pasikeitė ir architektų profesinio atestavimo tvarka. Pagrindinės naujovės:

– pradėti atestuoti neypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai;
– atestavimo metu laikomi du (teisinių ir profesinių žinių) egzaminai;
– teisinių žinių egzaminą leidžiama laikyti du kartus;
– profesinių žinių egzamine gali dalyvauti tik teisinių žinių egzaminą išlaikę asmenys;
– tiek teisinių, tiek profesinių žinių egzaminai laikomi pagal patvirtintas programas;
– teisinių ir profesinių žinių egzaminai vykdomi atskirai asmenims, siekiantiems įgyti teritorijų planavimo vadovo, ir atskirai – statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo atestatus (atsižvelgiant į tai, mokamos dvi nustatyto dydžio įmokos);
– 
siekiant įgyti atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamą veiklą kultūros paveldo srityje, taikomi papildomi teisinių žinių ir patirties reikalavimai.

Su visais teisės aktuose nustatytais atestavimo reikalavimais galite susipažinti čia: TEISĖS AKTAI.


Teisinių žinių egzaminas

Atvykęs į teisinių žinių egzamino laikymą asmuo, pateikęs prašymą išduoti, ar pakeisti Atestatą (Pretendentas), laiko testo formos teisinių žinių egzaminą. Teisinių žinių egzaminas nelaikomas tik tais atvejais, kai Pretendentas yra išlaikęs teisinių žinių egzaminą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo Komisijų posėdžio dienos. Neišlaikius profesinių žinių egzamino, teisinių žinių egzamino rezultatai negalioja.

Pretendentas, gavęs neigiamą teisinių žinių egzamino (testo) įvertinimą arba neatvykęs nustatytu laiku, turi teisę pakartotinai laikyti testą. Pretendentui du kartus iš eilės neišlaikius testo arba du kartus iš eilės neatvykus laikyti testo, laikoma, kad Pretendentas neišlaikė pirmosios profesinių ir teisinių žinių egzamino dalies ir negali laikyti antrosios profesinių žinių egzamino dalies. Apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo testo rezultatų paskelbimo dienos rūmai raštu arba elektroniniu būdu informuoja Pretendentą.

Profesinių žinių egzaminas

Išlaikęs teisinių žinių egzaminą, Pretendentas kviečiamas laikyti profesinių žinių egzaminą. Profesinių žinių egzaminas laikomas žodžiu, pristatant Atestavimo komisijai teritorijų planavimo ir (ar) statinių projektavimo patirtį, atliktus darbus, savo kūrybinį indėlį į juos, atsakant į Komisijos narių užduodamus profesinių žinių reikalaujančius klausimus.

Primename, kad pasibaigus kvalifikacijos atestato galiojimui, asmenys atestuojami iš naujo, taikant įstatymuose nustatytą tvarką naujo atestato įgijimui, išskyrus 2017-01-01 įsigaliojančią išimtį, jog profesinių žinių egzaminų rezultatai nustatyta tvarka kėlusiems kvalifikaciją atestuotiems architektams, neturintiems administracinių nuobaudų profesinėje srityje ir kurių atžvilgiu nėra nustatyta profesinės etikos pažeidimų, galioja neterminuotai.


Metodiniai kursai besirengiantiems atestavimui

Nuo 2017 metų Rūmai pradėjo rengti neprivalomus metodinius kursus besirengiantiems atestavimui. Kursuose pateikiama esminė informacija apie atestuoto architekto veiklą, jo pareigas, teises, teisinę atsakomybę, profesinę veiklą reguliuojančius teisės aktus ir jų taikymo ypatumus. Kursuose taip pat pristatomas egzaminų programų turinys, atestavimo tvarka, reikalavimai pretendentams.
Į metodinius kursus registruojami architektai, siekiantys įgyti naują architekto kvalifikacijos atestatą.

Daugiau informacijos


Metodiniai kursai , egzaminai ir kitos architektų atestavimo procedūros vykdomos Lietuvos architektų rūmuose, Kalvarijų g. 1, Vilniuje.