Vadovaujantis Statybos įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu bei Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymu, Rūmų vykdomoje architektų atestavimo veikloje dalyvauja šios komisijos:

  1. Rūmų narių susirinkime išrinkta Architektų profesinio atestavimo komisija
  2. Aplinkos ministro patvirtinta Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija
  3. Kultūros ministro patvirtinta Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisija

Šio sąrašo 2 ir 3 punkte nurodytos komisijos teikia rekomendacines išvadas Rūmams dėl nurodytų sričių vadovų atestavimo. Rūmų narių susirinkime išrinkta Architektų profesinio atestavimo komisija savarankiškai priima sprendimus dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimo ir tvirtina ministrų sudarytų komisijų išvadas.


LAR Architektų profesinio atestavimo komisijos sudėtis:

Juozas Vaškevičius – komisijos pirmininkas
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Gražina Janulytė-Bernotienė – Rūmų narė
Irena Kliobavičiūtė – Rūmų narė
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys
Lukas Rekevičius – Rūmų narys

Architektų teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėtis:

Daiva Bakšienė – Rūmų pirmininkė, komisijos pirmininkė
Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, komisijos pirmininko pavaduotojas
Rūta Brazdžiūnienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Gintaras Džiovėnas – Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Algimantė Treinienė – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja
Juozas Vaškevičius – Rūmų narys
Gražina Janulytė-Bernotienė – Rūmų narė
Irena Kliobavičiūtė – Rūmų narė
Lukas Rekevičius – Rūmų narys
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo vadovų atestavimo komisijos sudėtis:

Daiva Bakšienė – Rūmų pirmininkė, komisijos pirmininkė
Rūta Brazdžiūnienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Algimantas Degutis – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Gintaras Džiovėnas – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas
Irena Linčiuvienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
Mindaugas Grabauskas – Rūmų narys
Saulius Pamerneckis – Rūmų narys
Algimantė Treinienė – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja
Juozas Vaškevičius – Rūmų narys
Laimonas Bogušas – Rūmų narys
Algimantas Černiauskas – Rūmų narys
Sigitas Kuncevičius – Rūmų narys
Vaidotas Kuliešius – Rūmų narys.