Atestavimas yra viešojo administravimo procedūra, kurios įkainiai yra grindžiami jos metu patiriamomis sąnaudomis. Architektų atestavimo įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos architektų rūmų tarybos. Įmoka už atestavimą priklauso nuo pateikto prašymo pobūdžio. Visi atestavimo įkainiai pateikti šiuose dokumente:

Atestavimo paslaugų kainoraštis (naujam atestatui ar jo papildymui)

Kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo paslaugų kainoraštis


Išduodant arba keičiant atestatą, įmokos mokamos atitinkamai pagal prašyme pažymėtas sritis: atskirai mokama įmoka už statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo (už teisinių ir profesinių žinių egzaminus) ir/arba teritorijų planavimo vadovų atestavimą (už teisinių ir profesinių žinių egzaminus). T.y. tokiu atveju mokamos 1 arba 2 įmokos (už skirtingų komisijų darbus).


Mokestį už atestavimą reikia pervesti į Lietuvos architektų rūmų sąskaitą, nurodant atestuojamojo vardą bei pavardę:

Lietuvos architektų rūmai
Įmonės kodas 301111540

Sąskaitos Nr. LT507044060006067130
AB SEB bankas, banko kodas 70440

Mokestis sumokamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo.


Pastabos: 

Nario mokestį už einamuosius ir ankstesnius metus sumokėjusiems (arba susitarimą dėl įsiskolinimo išmokėjimo sudariusiems) Rūmų nariams taikoma 50 proc. nuolaida.