Priėmus teigiamą sprendimą dėl atestato išdavimo, atestatas išrašomas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo dienos. Per tą patį laikotarpį yra atnaujinami duomenys Atestuotų architektų sąraše.


Atestatą asmuo gali atsiimti jam patogiu metu Lietuvos architektų rūmuose Kalvarijų g. 1, Vilniuje (I aukšte) nuo 9 iki 18 val. Asmenys, norintys paimti kito asmens atestatą, turi pateikti jo pasirašytą laisvos formos įgaliojimą. Atestatai paštu ar elektroniniu paštu nesiunčiami.


Šiuo metu Lietuvos architektų rūmuose yra išduodami architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2017 m. rugpjūčio 30 d. ir ankstesnius Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimus.