Priėmus teigiamą sprendimą dėl atestato išdavimo, atestatas išrašomas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo prašymo priėmimo ir įregistravimo dienos. Per tą patį laikotarpį yra atnaujinami duomenys Atestuotų architektų sąraše.


Atestatą asmuo gali atsiimti jam patogiu metu Lietuvos architektų rūmuose Vilniaus g. 4, Vilniuje (II aukšte) darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., penktadieniais nuo 9 iki 17 val. Asmenys, norintys paimti kito asmens atestatą, turi pateikti jo pasirašytą laisvos formos įgaliojimą. Atestatai paštu ar elektroniniu paštu nesiunčiami.


Šiuo metu Lietuvos architektų rūmuose yra išduodami architektų kvalifikacijos atestatai pagal 2019 m. rugpjūčio 7 d. ir ankstesnius Architektų profesinio atestavimo komisijos sprendimus.